انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 633
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 698
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 508
عدسی مقعر 8 کیلو بایت SWF 999
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,200
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,277
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 3,701
الگویابی (1) 11 کیلو بایت SWF 795
جمع اعداد (88) 11 کیلو بایت SWF 777
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 990
جمع اعداد (81) 12 کیلو بایت SWF 739
جمع و تفریق اعداد (22) 12 کیلو بایت SWF 757
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,455
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,210
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 770
الگویابی (5) 13 کیلو بایت SWF 821
شناخت اعداد لاتین و فارسی (2) 13 کیلو بایت SWF 821
جدول ارزش مکانی (1) 13 کیلو بایت SWF 1,178
جدول ارزش مکانی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,068
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 726

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد