انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 845
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 906
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 681
عدسی مقعر 8 کیلو بایت SWF 1,206
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,492
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,616
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 3,944
الگویابی (1) 11 کیلو بایت SWF 1,073
جمع اعداد (88) 11 کیلو بایت SWF 1,004
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 1,200
جمع اعداد (81) 12 کیلو بایت SWF 890
جمع و تفریق اعداد (22) 12 کیلو بایت SWF 1,104
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,729
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,616
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 940
الگویابی (5) 13 کیلو بایت SWF 984
شناخت اعداد لاتین و فارسی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,017
جدول ارزش مکانی (1) 13 کیلو بایت SWF 1,440
جدول ارزش مکانی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,419
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 975

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد