انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 897
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 955
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 719
عدسی مقعر 8 کیلو بایت SWF 1,269
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,571
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,712
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 4,013
الگویابی (1) 11 کیلو بایت SWF 1,131
جمع اعداد (88) 11 کیلو بایت SWF 1,047
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 1,252
جمع اعداد (81) 12 کیلو بایت SWF 943
جمع و تفریق اعداد (22) 12 کیلو بایت SWF 1,153
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,818
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,688
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 989
الگویابی (5) 13 کیلو بایت SWF 1,037
شناخت اعداد لاتین و فارسی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,056
جدول ارزش مکانی (1) 13 کیلو بایت SWF 1,487
جدول ارزش مکانی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,465
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 1,025

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد