انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 1,057
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 1,090
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 836
عدسی مقعر 8 کیلو بایت SWF 1,476
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,747
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,937
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 4,172
الگویابی (1) 11 کیلو بایت SWF 1,282
جمع اعداد (88) 11 کیلو بایت SWF 1,172
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 1,376
جمع اعداد (81) 12 کیلو بایت SWF 1,064
جمع و تفریق اعداد (22) 12 کیلو بایت SWF 1,289
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 5,007
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,873
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 1,130
الگویابی (5) 13 کیلو بایت SWF 1,183
شناخت اعداد لاتین و فارسی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,174
جدول ارزش مکانی (1) 13 کیلو بایت SWF 1,645
جدول ارزش مکانی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,586
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 1,163

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد