انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 9,018
تفریق اعداد (15) 367 کیلو بایت SWF 9,256
اشکال هندسی 295 کیلو بایت SWF 9,296
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 9,305
راکتانس خازنی 29 کیلو بایت SWF 9,381
شعاع و قطر دایره 348 کیلو بایت SWF 9,426
نیروی گرانش 126 کیلو بایت SWF 9,761
دعای ختم قرآن 655 کیلو بایت SWF 9,803
فشار مایعات 710 کیلو بایت SWF 9,856
تشخیص رنگ 96 کیلو بایت SWF 9,885
آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید 143 کیلو بایت SWF 9,955
فشار مایعات 69 کیلو بایت SWF 9,959
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,961
چگالی 78 کیلو بایت SWF 10,064
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 10,116
واکنش منیزیم با اکسیژن 219 کیلو بایت SWF 10,248
شمارش داده ها 186 کیلو بایت SWF 10,336
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,356
محور اعداد 197 کیلو بایت SWF 10,435
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 10,504

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد