انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
شمارش 190 کیلو بایت SWF 7,184
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 7,206
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,213
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,303
درس یازدهم: تلاوت آیات 40 تا 60 سوره شعراء 492 کیلو بایت SWF 7,326
ایجاد تغییر شیمیایی به وسیله رنگ 91 کیلو بایت SWF 7,352
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,365
تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط (روش گسترده) 258 کیلو بایت SWF 7,511
اشنایی با جداول 327 کیلو بایت SWF 7,623
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,658
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,671
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,701
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,703
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء 360 کیلو بایت SWF 7,715
تقسیم عدد صحیح بر کسر 307 کیلو بایت SWF 7,722
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,735
موج 89 کیلو بایت SWF 7,776
شمارش 90 کیلو بایت SWF 7,790
نیروی الکتریکی 105 کیلو بایت SWF 7,818
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 7,858

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد