انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
شمارش 190 کیلو بایت SWF 7,243
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 7,260
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,316
درس یازدهم: تلاوت آیات 40 تا 60 سوره شعراء 492 کیلو بایت SWF 7,402
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,423
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,432
ایجاد تغییر شیمیایی به وسیله رنگ 91 کیلو بایت SWF 7,495
تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط (روش گسترده) 258 کیلو بایت SWF 7,586
اشنایی با جداول 327 کیلو بایت SWF 7,718
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,730
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,754
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,769
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,774
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,809
تقسیم عدد صحیح بر کسر 307 کیلو بایت SWF 7,838
شمارش 90 کیلو بایت SWF 7,866
موج 89 کیلو بایت SWF 7,872
نیروی الکتریکی 105 کیلو بایت SWF 7,913
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء 360 کیلو بایت SWF 7,932
اثر متقابل نیرو 129 کیلو بایت SWF 7,942

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد