انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
جهت‌یابی 153 کیلو بایت SWF 6,317
دسته‌های ده‌تایی و یکی 108 کیلو بایت SWF 6,365
ماشین آتوود 128 کیلو بایت SWF 6,379
قانون اهم 135 کیلو بایت SWF 6,409
دسته بندی داده ها 151 کیلو بایت SWF 6,426
تقسیم دو عدد صحیح غیرقابل بخش‌پذیر 319 کیلو بایت SWF 6,448
بردار 106 کیلو بایت SWF 6,486
شمارش شش‌تایی 160 کیلو بایت SWF 6,489
انرژی آبی 273 کیلو بایت SWF 6,490
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف 389 کیلو بایت SWF 6,542
سرعت عمل 562 کیلو بایت SWF 6,544
حرکت پرتابه ای 122 کیلو بایت SWF 6,565
شمارش و جمع اعداد سه رقمی 166 کیلو بایت SWF 6,590
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 6,606
جابجایی اشیا 159 کیلو بایت SWF 6,633
مقاومت الکتریکی 63 کیلو بایت SWF 6,684
نمادهای ده‌دهی 106 کیلو بایت SWF 6,694
تهیه فلز از کانه در کوره بلند 119 کیلو بایت SWF 6,708
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 6,710
قضیه جمع آثار 68 کیلو بایت SWF 6,737

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد