انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1) 381 کیلو بایت SWF 1,626
آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه 404 کیلو بایت SWF 4,051
آشنایی با اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,744
آشنایی با اسیلوسکوپ 94 کیلو بایت SWF 1,107
آشنایی با ادب و رفتار با دیگران 216 کیلو بایت SWF 1,284
آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری 4,921 کیلو بایت SWF 1,811
آزمون ولتاژ تونن 118 کیلو بایت SWF 1,644
آزمون میزان هوشیاری 99 کیلو بایت SWF 1,528
آزمون معادل تونن و نورتن 80 کیلو بایت SWF 1,509
آزمون مدار RLC موازی (2) 203 کیلو بایت SWF 2,498
آزمون مدار RLC موازی (1) 185 کیلو بایت SWF 1,283
آزمون مدار RLC سری (2) 202 کیلو بایت SWF 2,678
آزمون مدار RLC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 1,252
آزمون مدار RL موازی (2) 101 کیلو بایت SWF 1,366
آزمون مدار RL موازی (1) 112 کیلو بایت SWF 1,131
آزمون مدار RL سری (2) 127 کیلو بایت SWF 1,166
آزمون مدار RL سری (1) 129 کیلو بایت SWF 1,343
آزمون مدار RC موازی (2) 161 کیلو بایت SWF 1,413
آزمون مدار RC موازی (1) 151 کیلو بایت SWF 1,255
آزمون مدار RC موازی 209 کیلو بایت SWF 2,721

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد