انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
پرتاب توپ در فضا 155 کیلو بایت SWF 2,124
پرتاب توپ در زمین 150 کیلو بایت SWF 1,682
پتانسیل الکتریکی اطراف بار منفی 112 کیلو بایت SWF 1,166
پتانسیل الکتریکی اطراف بار مثبت 96 کیلو بایت SWF 1,008
پانکراس و کیسه صفرا 503 کیلو بایت SWF 1,573
پانتوگراف 73 کیلو بایت SWF 1,086
پاره خط 462 کیلو بایت SWF 2,114
پارامترهای مختلف نوسان جسم 101 کیلو بایت SWF 1,147
ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (2) 1,584 کیلو بایت SWF 969
ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (1) 1,864 کیلو بایت SWF 1,041
ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه (2) paint 3,594 کیلو بایت SWF 1,074
ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه (1) paint 6,782 کیلو بایت SWF 1,219
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 6,127
ولتاژ دو سر مقاومت در مدار سری 77 کیلو بایت SWF 1,185
ولتاژ در مدار موازی 77 کیلو بایت SWF 1,237
وطن و ارزش آن در زندگی 122 کیلو بایت SWF 1,200
وصل کردن کلمات 326 کیلو بایت SWF 1,057
وسیله اندازه‌گیری زاویه 569 کیلو بایت SWF 2,337
وسایل نقلیه نیازمند به سوخت 205 کیلو بایت SWF 1,615
وسایل شخصی 233 کیلو بایت SWF 1,889

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد