انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گشتاور ژنراتوری و موتوری 3,130 کیلو بایت SWF 1,700
گشتاور الکتریکی وارد بر دو قطبی در میدان الکتریکی 66 کیلو بایت SWF 844
گسل معکوس 65 کیلو بایت SWF 1,946
گسل عادی 65 کیلو بایت SWF 1,603
گسل امتدادی 64 کیلو بایت SWF 1,500
گریه امیر 2,048 کیلو بایت SWF 516
گرمای روز 265 کیلو بایت SWF 990
گرماسنج بمبی 479 کیلو بایت SWF 2,073
گرم و کیلوگرم 4,165 کیلو بایت SWF 1,332
گرده‌افشانی توسط زنبور 67 کیلو بایت SWF 1,018
گردش خون ششی و عمومی 527 کیلو بایت SWF 3,459
گردآوری لغت‌نامه دهخدا در چند سال 126 کیلو بایت SWF 901
گذر یک جسم باردار مثبت از سه آهنربای اشتون گلاخ 150 کیلو بایت SWF 805
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 1,085
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,102
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 1,057
کوچ پرستو‌‌‌ها 465 کیلو بایت SWF 1,059
کوچ پرستوها 3,520 کیلو بایت SWF 712
کوشا و نوشا 412 کیلو بایت SWF 1,153
کودکان، سرمایه ملی کشور 495 کیلو بایت SWF 841

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد