انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با خطوط (9) 209 کیلو بایت SWF 1,235
آشنایی با خوراک حیوانات 1 332 کیلو بایت SWF 1,677
آشنایی با خوراک حیوانات 2 184 کیلو بایت SWF 1,905
آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید 143 کیلو بایت SWF 9,770
آشنایی با درصد سوختگی 98 کیلو بایت SWF 1,347
آشنایی با دسته‌های ده‌تایی 158 کیلو بایت SWF 5,646
آشنایی با دستگاه تنفسی پرندگان 330 کیلو بایت SWF 4,213
آشنایی با دماسنج 97 کیلو بایت SWF 1,251
آشنایی با ساختار الکل‌ها 91 کیلو بایت SWF 2,018
آشنایی با ساختار لوله گوارش 529 کیلو بایت SWF 1,688
آشنایی با ساعت دیجیتالی و عقربه‌ای 238 کیلو بایت SWF 1,907
آشنایی با ضرب (1) 101 کیلو بایت SWF 2,249
آشنایی با ضرب (2) 99 کیلو بایت SWF 2,263
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (1) 209 کیلو بایت SWF 1,204
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (2) 209 کیلو بایت SWF 1,222
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (3) 210 کیلو بایت SWF 985
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (4) 210 کیلو بایت SWF 1,143
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (5) 264 کیلو بایت SWF 1,143
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (6) 209 کیلو بایت SWF 1,056
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (7) 262 کیلو بایت SWF 968

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد