انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با خطوط (9) 209 کیلو بایت SWF 825
آشنایی با خوراک حیوانات 1 332 کیلو بایت SWF 1,317
آشنایی با خوراک حیوانات 2 184 کیلو بایت SWF 1,422
آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید 143 کیلو بایت SWF 8,905
آشنایی با درصد سوختگی 98 کیلو بایت SWF 995
آشنایی با دسته‌های ده‌تایی 158 کیلو بایت SWF 5,061
آشنایی با دستگاه تنفسی پرندگان 330 کیلو بایت SWF 3,821
آشنایی با دماسنج 97 کیلو بایت SWF 925
آشنایی با ساختار الکل‌ها 91 کیلو بایت SWF 1,692
آشنایی با ساختار لوله گوارش 529 کیلو بایت SWF 1,361
آشنایی با ساعت دیجیتالی و عقربه‌ای 238 کیلو بایت SWF 1,569
آشنایی با ضرب (1) 101 کیلو بایت SWF 1,893
آشنایی با ضرب (2) 99 کیلو بایت SWF 1,965
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (1) 209 کیلو بایت SWF 742
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (2) 209 کیلو بایت SWF 741
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (3) 210 کیلو بایت SWF 725
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (4) 210 کیلو بایت SWF 844
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (5) 264 کیلو بایت SWF 729
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (6) 209 کیلو بایت SWF 710
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (7) 262 کیلو بایت SWF 685

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد