انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با خطوط (9) 209 کیلو بایت SWF 1,325
آشنایی با خوراک حیوانات 1 332 کیلو بایت SWF 1,831
آشنایی با خوراک حیوانات 2 184 کیلو بایت SWF 1,995
آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید 143 کیلو بایت SWF 9,954
آشنایی با درصد سوختگی 98 کیلو بایت SWF 1,448
آشنایی با دسته‌های ده‌تایی 158 کیلو بایت SWF 5,771
آشنایی با دستگاه تنفسی پرندگان 330 کیلو بایت SWF 4,333
آشنایی با دماسنج 97 کیلو بایت SWF 1,344
آشنایی با ساختار الکل‌ها 91 کیلو بایت SWF 2,119
آشنایی با ساختار لوله گوارش 529 کیلو بایت SWF 1,827
آشنایی با ساعت دیجیتالی و عقربه‌ای 238 کیلو بایت SWF 2,041
آشنایی با ضرب (1) 101 کیلو بایت SWF 2,378
آشنایی با ضرب (2) 99 کیلو بایت SWF 2,389
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (1) 209 کیلو بایت SWF 1,347
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (2) 209 کیلو بایت SWF 1,326
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (3) 210 کیلو بایت SWF 1,092
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (4) 210 کیلو بایت SWF 1,229
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (5) 264 کیلو بایت SWF 1,223
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (6) 209 کیلو بایت SWF 1,142
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (7) 262 کیلو بایت SWF 1,063

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد