انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با خطوط (9) 209 کیلو بایت SWF 839
آشنایی با خوراک حیوانات 1 332 کیلو بایت SWF 1,350
آشنایی با خوراک حیوانات 2 184 کیلو بایت SWF 1,451
آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید 143 کیلو بایت SWF 8,977
آشنایی با درصد سوختگی 98 کیلو بایت SWF 1,012
آشنایی با دسته‌های ده‌تایی 158 کیلو بایت SWF 5,125
آشنایی با دستگاه تنفسی پرندگان 330 کیلو بایت SWF 3,873
آشنایی با دماسنج 97 کیلو بایت SWF 952
آشنایی با ساختار الکل‌ها 91 کیلو بایت SWF 1,721
آشنایی با ساختار لوله گوارش 529 کیلو بایت SWF 1,389
آشنایی با ساعت دیجیتالی و عقربه‌ای 238 کیلو بایت SWF 1,600
آشنایی با ضرب (1) 101 کیلو بایت SWF 1,925
آشنایی با ضرب (2) 99 کیلو بایت SWF 1,986
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (1) 209 کیلو بایت SWF 762
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (2) 209 کیلو بایت SWF 761
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (3) 210 کیلو بایت SWF 746
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (4) 210 کیلو بایت SWF 871
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (5) 264 کیلو بایت SWF 745
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (6) 209 کیلو بایت SWF 727
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (7) 262 کیلو بایت SWF 697

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد