انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با جدول 327 کیلو بایت SWF 1,136
آشنایی با جمع و ترتیب اعداد 161 کیلو بایت SWF 1,114
آشنایی با خط و نقطه (1) 212 کیلو بایت SWF 803
آشنایی با خط و نقطه (2) 210 کیلو بایت SWF 791
آشنایی با خط و نقطه (3) 209 کیلو بایت SWF 824
آشنایی با خط و نقطه (4) 209 کیلو بایت SWF 807
آشنایی با خط و نقطه (5) 210 کیلو بایت SWF 789
آشنایی با خط و نقطه (6) 210 کیلو بایت SWF 924
آشنایی با خط، پاره‌خط و اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,343
آشنایی با خطوط (1) 211 کیلو بایت SWF 827
آشنایی با خطوط (10) 213 کیلو بایت SWF 817
آشنایی با خطوط (11) 212 کیلو بایت SWF 836
آشنایی با خطوط (12) 212 کیلو بایت SWF 872
آشنایی با خطوط (2) 211 کیلو بایت SWF 769
آشنایی با خطوط (3) 210 کیلو بایت SWF 773
آشنایی با خطوط (4) 211 کیلو بایت SWF 744
آشنایی با خطوط (5) 211 کیلو بایت SWF 872
آشنایی با خطوط (6) 212 کیلو بایت SWF 833
آشنایی با خطوط (7) 209 کیلو بایت SWF 817
آشنایی با خطوط (8) 209 کیلو بایت SWF 804

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد