انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با جدول 327 کیلو بایت SWF 1,459
آشنایی با جمع و ترتیب اعداد 161 کیلو بایت SWF 1,506
آشنایی با خط و نقطه (1) 212 کیلو بایت SWF 1,214
آشنایی با خط و نقطه (2) 210 کیلو بایت SWF 1,153
آشنایی با خط و نقطه (3) 209 کیلو بایت SWF 1,129
آشنایی با خط و نقطه (4) 209 کیلو بایت SWF 1,105
آشنایی با خط و نقطه (5) 210 کیلو بایت SWF 1,176
آشنایی با خط و نقطه (6) 210 کیلو بایت SWF 1,276
آشنایی با خط، پاره‌خط و اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,687
آشنایی با خطوط (1) 211 کیلو بایت SWF 1,195
آشنایی با خطوط (10) 213 کیلو بایت SWF 1,199
آشنایی با خطوط (11) 212 کیلو بایت SWF 1,206
آشنایی با خطوط (12) 212 کیلو بایت SWF 1,208
آشنایی با خطوط (2) 211 کیلو بایت SWF 1,086
آشنایی با خطوط (3) 210 کیلو بایت SWF 1,069
آشنایی با خطوط (4) 211 کیلو بایت SWF 1,031
آشنایی با خطوط (5) 211 کیلو بایت SWF 1,280
آشنایی با خطوط (6) 212 کیلو بایت SWF 1,355
آشنایی با خطوط (7) 209 کیلو بایت SWF 1,302
آشنایی با خطوط (8) 209 کیلو بایت SWF 1,169

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد