انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با جدول 327 کیلو بایت SWF 1,422
آشنایی با جمع و ترتیب اعداد 161 کیلو بایت SWF 1,474
آشنایی با خط و نقطه (1) 212 کیلو بایت SWF 1,176
آشنایی با خط و نقطه (2) 210 کیلو بایت SWF 1,078
آشنایی با خط و نقطه (3) 209 کیلو بایت SWF 1,089
آشنایی با خط و نقطه (4) 209 کیلو بایت SWF 1,064
آشنایی با خط و نقطه (5) 210 کیلو بایت SWF 1,099
آشنایی با خط و نقطه (6) 210 کیلو بایت SWF 1,198
آشنایی با خط، پاره‌خط و اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,650
آشنایی با خطوط (1) 211 کیلو بایت SWF 1,158
آشنایی با خطوط (10) 213 کیلو بایت SWF 1,166
آشنایی با خطوط (11) 212 کیلو بایت SWF 1,126
آشنایی با خطوط (12) 212 کیلو بایت SWF 1,159
آشنایی با خطوط (2) 211 کیلو بایت SWF 1,036
آشنایی با خطوط (3) 210 کیلو بایت SWF 1,031
آشنایی با خطوط (4) 211 کیلو بایت SWF 997
آشنایی با خطوط (5) 211 کیلو بایت SWF 1,206
آشنایی با خطوط (6) 212 کیلو بایت SWF 1,277
آشنایی با خطوط (7) 209 کیلو بایت SWF 1,232
آشنایی با خطوط (8) 209 کیلو بایت SWF 1,131

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد