انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با اعداد به کمک محور 109 کیلو بایت SWF 981
آشنایی با اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 1,059
آشنایی با اعداد دو رقمی (1) 41 کیلو بایت SWF 749
آشنایی با اعداد دو رقمی (2) 30 کیلو بایت SWF 732
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 731
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 45 کیلو بایت SWF 762
آشنایی با اعداد دو رقمی (4) 53 کیلو بایت SWF 717
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 741
آشنایی با اعداد دو رقمی (6) 27 کیلو بایت SWF 750
آشنایی با اعداد دو رقمی (7) 34 کیلو بایت SWF 787
آشنایی با اندازه‌گیری و شمارش 184 کیلو بایت SWF 4,083
آشنایی با اندامک‌های سلولی 1,521 کیلو بایت SWF 1,138
آشنایی با اهمیت گیاهان 278 کیلو بایت SWF 1,603
آشنایی با بافت‌های اصلی گیاه 402 کیلو بایت SWF 1,045
آشنایی با ترازوی آقای میوه‌فروش 2,761 کیلو بایت SWF 1,234
آشنایی با تفریق (1) 386 کیلو بایت SWF 1,339
آشنایی با تفریق (2) 116 کیلو بایت SWF 1,573
آشنایی با تقویم 180 کیلو بایت SWF 831
آشنایی با تقویم (1) 143 کیلو بایت SWF 1,138
آشنایی با تقویم (2) 135 کیلو بایت SWF 1,084

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد