انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با اعداد به کمک محور 109 کیلو بایت SWF 1,363
آشنایی با اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 1,452
آشنایی با اعداد دو رقمی (1) 41 کیلو بایت SWF 1,052
آشنایی با اعداد دو رقمی (2) 30 کیلو بایت SWF 1,063
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 1,057
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 45 کیلو بایت SWF 1,158
آشنایی با اعداد دو رقمی (4) 53 کیلو بایت SWF 1,082
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 1,075
آشنایی با اعداد دو رقمی (6) 27 کیلو بایت SWF 1,060
آشنایی با اعداد دو رقمی (7) 34 کیلو بایت SWF 1,123
آشنایی با اندازه‌گیری و شمارش 184 کیلو بایت SWF 4,510
آشنایی با اندامک‌های سلولی 1,521 کیلو بایت SWF 1,476
آشنایی با اهمیت گیاهان 278 کیلو بایت SWF 1,942
آشنایی با بافت‌های اصلی گیاه 402 کیلو بایت SWF 1,437
آشنایی با ترازوی آقای میوه‌فروش 2,761 کیلو بایت SWF 1,680
آشنایی با تفریق (1) 386 کیلو بایت SWF 1,845
آشنایی با تفریق (2) 116 کیلو بایت SWF 1,853
آشنایی با تقویم 180 کیلو بایت SWF 1,445
آشنایی با تقویم (1) 143 کیلو بایت SWF 1,416
آشنایی با تقویم (2) 135 کیلو بایت SWF 1,495

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد