انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با اعداد به کمک محور 109 کیلو بایت SWF 1,318
آشنایی با اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 1,399
آشنایی با اعداد دو رقمی (1) 41 کیلو بایت SWF 1,012
آشنایی با اعداد دو رقمی (2) 30 کیلو بایت SWF 1,011
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 1,002
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 45 کیلو بایت SWF 1,079
آشنایی با اعداد دو رقمی (4) 53 کیلو بایت SWF 1,013
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 1,009
آشنایی با اعداد دو رقمی (6) 27 کیلو بایت SWF 1,006
آشنایی با اعداد دو رقمی (7) 34 کیلو بایت SWF 1,062
آشنایی با اندازه‌گیری و شمارش 184 کیلو بایت SWF 4,383
آشنایی با اندامک‌های سلولی 1,521 کیلو بایت SWF 1,383
آشنایی با اهمیت گیاهان 278 کیلو بایت SWF 1,866
آشنایی با بافت‌های اصلی گیاه 402 کیلو بایت SWF 1,368
آشنایی با ترازوی آقای میوه‌فروش 2,761 کیلو بایت SWF 1,621
آشنایی با تفریق (1) 386 کیلو بایت SWF 1,767
آشنایی با تفریق (2) 116 کیلو بایت SWF 1,804
آشنایی با تقویم 180 کیلو بایت SWF 1,391
آشنایی با تقویم (1) 143 کیلو بایت SWF 1,364
آشنایی با تقویم (2) 135 کیلو بایت SWF 1,448

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد