انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با اعداد (1) 112 کیلو بایت SWF 1,511
آشنایی با اعداد (10) 855 کیلو بایت SWF 1,574
آشنایی با اعداد (11) 970 کیلو بایت SWF 1,442
آشنایی با اعداد (12) 91 کیلو بایت SWF 1,328
آشنایی با اعداد (13) 510 کیلو بایت SWF 1,407
آشنایی با اعداد (14) 305 کیلو بایت SWF 1,305
آشنایی با اعداد (15) 86 کیلو بایت SWF 1,368
آشنایی با اعداد (16) 148 کیلو بایت SWF 1,339
آشنایی با اعداد (17) 112 کیلو بایت SWF 1,260
آشنایی با اعداد (18) 189 کیلو بایت SWF 1,316
آشنایی با اعداد (19) 154 کیلو بایت SWF 1,405
آشنایی با اعداد (2) 114 کیلو بایت SWF 1,394
آشنایی با اعداد (3) 136 کیلو بایت SWF 1,591
آشنایی با اعداد (4) 75 کیلو بایت SWF 1,341
آشنایی با اعداد (5) 96 کیلو بایت SWF 1,461
آشنایی با اعداد (6) 179 کیلو بایت SWF 1,779
آشنایی با اعداد (7) 103 کیلو بایت SWF 1,329
آشنایی با اعداد (8) 113 کیلو بایت SWF 1,239
آشنایی با اعداد (9) 112 کیلو بایت SWF 1,308
آشنایی با اعداد 7، 8، 9 276 کیلو بایت SWF 1,326

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد