انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بازشناسی فرمول‌های مدارات RL 81 کیلو بایت SWF 1,265
بازشناسی فرمول‌های مدارات RLC 85 کیلو بایت SWF 1,427
بازی (1) 562 کیلو بایت SWF 1,765
بازی (1) 37 کیلو بایت SWF 1,363
بازی (2) 345 کیلو بایت SWF 1,450
بازی (2) 42 کیلو بایت SWF 1,738
بازی (3) 235 کیلو بایت SWF 1,594
بازیافت 296 کیلو بایت SWF 1,976
باغچه اطفال 5,862 کیلو بایت SWF 1,239
باغچه‌بان 494 کیلو بایت SWF 1,398
بافت اسکلرانشیم 3,352 کیلو بایت SWF 1,635
بافت روپوست 842 کیلو بایت SWF 1,544
بافت زمینه‌ای 524 کیلو بایت SWF 1,494
بافت عصبی 524 کیلو بایت SWF 2,303
بافت ماهیچه‌ای 1,466 کیلو بایت SWF 1,990
بافت هادی 308 کیلو بایت SWF 1,546
بافت پارانشیم 2,099 کیلو بایت SWF 1,539
بافت پوششی 595 کیلو بایت SWF 1,768
بافت پیوندی 3,711 کیلو بایت SWF 1,706
بافت گرهی و خودکار قلب 39 کیلو بایت SWF 2,185

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد