انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مرتبط 5 232 کیلو بایت SWF 1,359
کلمات مرتبط 6 1,347 کیلو بایت SWF 1,383
کلمات مرتبط 6 565 کیلو بایت SWF 1,341
کلمات مرتبط 6 233 کیلو بایت SWF 1,285
کلمات مرتبط 7 233 کیلو بایت SWF 1,374
کلمات مرتبط 7 1,347 کیلو بایت SWF 1,493
کلمات مرتبط 7 293 کیلو بایت SWF 1,266
کلمات مرتبط 7 231 کیلو بایت SWF 1,173
کلمات مرتبط 8 1,343 کیلو بایت SWF 1,521
کلمات مرتبط 8 455 کیلو بایت SWF 1,358
کلمات مرتبط 8 231 کیلو بایت SWF 1,181
کلمات مرتبط 9 444 کیلو بایت SWF 1,127
کلمات مرتبط 9 1,341 کیلو بایت SWF 1,303
کلمات مرتبط با تصویر 228 کیلو بایت SWF 1,236
کلمات مشدد 114 کیلو بایت SWF 1,668
کلمات مناسب 257 کیلو بایت SWF 1,559
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) 135 کیلو بایت SWF 1,927
کلمات هم معنی 1 1,337 کیلو بایت SWF 1,813
کلمات هم‌معنی 854 کیلو بایت SWF 1,441
کلمات هم‌معنی 300 کیلو بایت SWF 1,398

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد