انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,530
اسیلوسکوپ 141 کیلو بایت SWF 1,074
اشنایی با اعداد 148 کیلو بایت SWF 3,992
اشنایی با جداول 327 کیلو بایت SWF 7,718
اشکال سوختن 1,336 کیلو بایت SWF 2,884
اشکال مختلف ضربان 70 کیلو بایت SWF 1,165
اشکال هندسی 55 کیلو بایت SWF 4,591
اشکال هندسی 106 کیلو بایت SWF 2,227
اشکال هندسی 81 کیلو بایت SWF 2,316
اشکال هندسی 119 کیلو بایت SWF 2,965
اشکال هندسی 180 کیلو بایت SWF 3,067
اشکال هندسی 180 کیلو بایت SWF 3,373
اشکال هندسی 136 کیلو بایت SWF 17,295
اشکال هندسی 143 کیلو بایت SWF 14,320
اشکال هندسی 295 کیلو بایت SWF 9,207
اشکال هندسی 141 کیلو بایت SWF 1,385
اشکال هندسی 248 کیلو بایت SWF 61,504
اشکال هندسی 149 کیلو بایت SWF 2,028
اشکال هندسی 115 کیلو بایت SWF 1,669
اشکال هندسی (1) 125 کیلو بایت SWF 1,192

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد