انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آموزش اعداد به کمک تصویر (1) 941 کیلو بایت SWF 1,242
آموزش اعداد به کمک تصویر (2) 1,111 کیلو بایت SWF 1,270
آموزش بخش‌پذیری بر 10 365 کیلو بایت SWF 891
آموزش بخش‌پذیری بر 15 333 کیلو بایت SWF 885
آموزش بخش‌پذیری بر 2 360 کیلو بایت SWF 1,001
آموزش بخش‌پذیری بر 3 423 کیلو بایت SWF 897
آموزش بخش‌پذیری بر 5 333 کیلو بایت SWF 933
آموزش بخش‌پذیری بر 6 427 کیلو بایت SWF 908
آموزش بخش‌پذیری بر 9 328 کیلو بایت SWF 981
آموزش ترتیب اعداد 275 کیلو بایت SWF 4,208
آموزش ترتیب اعداد و نماد بزرگ‌تر، کوچک‌تر و مساوی 299 کیلو بایت SWF 2,280
آموزش جمع 228 کیلو بایت SWF 14,878
آموزش جمع 160 کیلو بایت SWF 23,993
آموزش جمع و تفریق 752 کیلو بایت SWF 1,435
آموزش جمع و تفریق 752 کیلو بایت SWF 38,894
آموزش خط باز و بسته 154 کیلو بایت SWF 3,356
آموزش داخل و خارج 160 کیلو بایت SWF 1,617
آموزش ساعت 493 کیلو بایت SWF 1,424
آموزش ساعت 1,107 کیلو بایت SWF 1,271
آموزش سمت راست و چپ (1) 309 کیلو بایت SWF 1,508

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد