انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آقا مهدی 5,595 کیلو بایت SWF 483
آلودگی 244 کیلو بایت SWF 1,372
آلودگی هوا 232 کیلو بایت SWF 1,084
آماده‌سازی ضرب چند رقمی در یک رقمی 399 کیلو بایت SWF 1,034
آمار و احتمال (1) 807 کیلو بایت SWF 1,465
آمار و احتمال (2) 817 کیلو بایت SWF 1,334
آمار و احتمال (3) 834 کیلو بایت SWF 1,761
آموزش احجام و اشکال هندسی 375 کیلو بایت SWF 1,212
آموزش اعداد 321 کیلو بایت SWF 1,431
آموزش اعداد 1,185 کیلو بایت SWF 1,659
آموزش اعداد 386 کیلو بایت SWF 3,162
آموزش اعداد 340 کیلو بایت SWF 3,613
آموزش اعداد 434 کیلو بایت SWF 5,003
آموزش اعداد 154 کیلو بایت SWF 6,418
آموزش اعداد 189 کیلو بایت SWF 8,036
آموزش اعداد 654 کیلو بایت SWF 1,143
آموزش اعداد 490 کیلو بایت SWF 1,056
آموزش اعداد 43 کیلو بایت SWF 1,607
آموزش اعداد با استفاده از جدول ارزش مکانی و شکل 495 کیلو بایت SWF 1,421
آموزش اعداد به عدد و حروف 766 کیلو بایت SWF 1,278

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد