انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
3- جای خالی 313 کیلو بایت SWF 1,097
3- معنی کلمات 541 کیلو بایت SWF 1,086
3- کامل کردن جملات 314 کیلو بایت SWF 993
4- معنی کلمات 1,001 کیلو بایت SWF 988
4- کامل کردن جملات 316 کیلو بایت SWF 1,023
5- کامل کردن جملات 301 کیلو بایت SWF 1,090
excel: ایجاد جدول (1) 13,731 کیلو بایت SWF 912
excel: ایجاد جدول (2) 6,145 کیلو بایت SWF 890
excel: ایجاد کارنامه (1) 6,878 کیلو بایت SWF 1,036
excel: ایجاد کارنامه (2) 5,129 کیلو بایت SWF 1,030
excel: رسم نمودار (1) 1,742 کیلو بایت SWF 904
excel: رسم نمودار (2) 1,576 کیلو بایت SWF 915
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1) 2,899 کیلو بایت SWF 1,020
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (2) 2,393 کیلو بایت SWF 1,101
excel: معرفی و محاسبات ساده (1) 5,814 کیلو بایت SWF 876
excel: معرفی و محاسبات ساده (2) 3,713 کیلو بایت SWF 883
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1) 3,170 کیلو بایت SWF 859
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (2) 2,369 کیلو بایت SWF 838
games 209 کیلو بایت SWF 1,087
learn 285 کیلو بایت SWF 852

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد