انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
3- جای خالی 313 کیلو بایت SWF 758
3- معنی کلمات 541 کیلو بایت SWF 768
3- کامل کردن جملات 314 کیلو بایت SWF 727
4- معنی کلمات 1,001 کیلو بایت SWF 723
4- کامل کردن جملات 316 کیلو بایت SWF 730
5- کامل کردن جملات 301 کیلو بایت SWF 794
excel: ایجاد جدول (1) 13,731 کیلو بایت SWF 527
excel: ایجاد جدول (2) 6,145 کیلو بایت SWF 521
excel: ایجاد کارنامه (1) 6,878 کیلو بایت SWF 682
excel: ایجاد کارنامه (2) 5,129 کیلو بایت SWF 654
excel: رسم نمودار (1) 1,742 کیلو بایت SWF 573
excel: رسم نمودار (2) 1,576 کیلو بایت SWF 579
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1) 2,899 کیلو بایت SWF 636
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (2) 2,393 کیلو بایت SWF 710
excel: معرفی و محاسبات ساده (1) 5,814 کیلو بایت SWF 556
excel: معرفی و محاسبات ساده (2) 3,713 کیلو بایت SWF 527
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1) 3,170 کیلو بایت SWF 533
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (2) 2,369 کیلو بایت SWF 495
games 209 کیلو بایت SWF 743
learn 285 کیلو بایت SWF 542

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد