انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
3- جای خالی 313 کیلو بایت SWF 837
3- معنی کلمات 541 کیلو بایت SWF 867
3- کامل کردن جملات 314 کیلو بایت SWF 817
4- معنی کلمات 1,001 کیلو بایت SWF 814
4- کامل کردن جملات 316 کیلو بایت SWF 819
5- کامل کردن جملات 301 کیلو بایت SWF 883
excel: ایجاد جدول (1) 13,731 کیلو بایت SWF 639
excel: ایجاد جدول (2) 6,145 کیلو بایت SWF 615
excel: ایجاد کارنامه (1) 6,878 کیلو بایت SWF 797
excel: ایجاد کارنامه (2) 5,129 کیلو بایت SWF 780
excel: رسم نمودار (1) 1,742 کیلو بایت SWF 663
excel: رسم نمودار (2) 1,576 کیلو بایت SWF 687
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1) 2,899 کیلو بایت SWF 753
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (2) 2,393 کیلو بایت SWF 841
excel: معرفی و محاسبات ساده (1) 5,814 کیلو بایت SWF 643
excel: معرفی و محاسبات ساده (2) 3,713 کیلو بایت SWF 634
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1) 3,170 کیلو بایت SWF 638
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (2) 2,369 کیلو بایت SWF 593
games 209 کیلو بایت SWF 843
learn 285 کیلو بایت SWF 629

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد