انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 904
درس دهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 938
درس دوازدهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 2,026
درس سوم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 919
درس پنجم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 865
درس نهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 803
درس سیزدهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 887
درس چهاردهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 847
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 915
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 876
درس دوم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 779
درس ششم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 836
درس دهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 866
درس یازدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,097
درس پانزدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 920
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 892

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد