انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 5,535
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,773
تبدیل حروف به عدد (2) 16 کیلو بایت SWF 1,284
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 1,154
سودوکو (3) 16 کیلو بایت SWF 1,204
جمع اعداد (82) 16 کیلو بایت SWF 1,022
شناخت حروف و عدد (1) 16 کیلو بایت SWF 1,400
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 897
اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 945
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 825
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 865
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 870
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 894
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 946
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 838
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 938
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 960
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 4,035
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 1,251
سودوکو (2) 15 کیلو بایت SWF 1,143

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد