انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 5,428
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,657
تبدیل حروف به عدد (2) 16 کیلو بایت SWF 1,174
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 1,076
سودوکو (3) 16 کیلو بایت SWF 1,092
جمع اعداد (82) 16 کیلو بایت SWF 892
شناخت حروف و عدد (1) 16 کیلو بایت SWF 1,341
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 816
اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 852
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 766
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 791
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 799
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 815
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 849
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 771
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 854
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 879
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,922
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 1,171
سودوکو (2) 15 کیلو بایت SWF 1,059

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد