انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 807
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 23 کیلو بایت SWF 837
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره محمد، آیه 17 23 کیلو بایت SWF 782
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 949
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,423
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,956
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 3,345
الگویابی (2) 22 کیلو بایت SWF 1,160
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6) 22 کیلو بایت SWF 944
درس چهارم (question 6) 22 کیلو بایت SWF 848
درس ششم (question 1) 22 کیلو بایت SWF 1,093
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 22 کیلو بایت SWF 793
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قیامه، آیه 36 22 کیلو بایت SWF 795
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125 22 کیلو بایت SWF 956
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 838
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 22 کیلو بایت SWF 1,004
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 992
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 1,079
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 1,250
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 777

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد