انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 759
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 23 کیلو بایت SWF 806
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره محمد، آیه 17 23 کیلو بایت SWF 749
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 856
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,365
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,883
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 3,284
الگویابی (2) 22 کیلو بایت SWF 1,121
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6) 22 کیلو بایت SWF 905
درس چهارم (question 6) 22 کیلو بایت SWF 814
درس ششم (question 1) 22 کیلو بایت SWF 1,055
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 22 کیلو بایت SWF 759
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قیامه، آیه 36 22 کیلو بایت SWF 755
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125 22 کیلو بایت SWF 919
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 809
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 22 کیلو بایت SWF 942
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 947
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 1,043
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 1,204
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 739

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد