انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون محل قرارگیری اجزای تنفسی 27 کیلو بایت SWF 897
آشنایی با اعداد دو رقمی (6) 27 کیلو بایت SWF 750
درس ششم (question 2) 27 کیلو بایت SWF 741
درس سوم، جلسه دوم، سوره انفال، آیه 20 27 کیلو بایت SWF 506
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره ابراهیم، آیه 10 27 کیلو بایت SWF 581
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره آل عمران، آیه 16 27 کیلو بایت SWF 559
درس نهم، جلسه چهارم، سوره فرقان، آیه 26 27 کیلو بایت SWF 647
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 28 کیلو بایت SWF 546
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 28 کیلو بایت SWF 504
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 596
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 586
درس هشتم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 60 28 کیلو بایت SWF 594
درس نهم: پیام قرآنی 28 کیلو بایت SWF 684
درس دهم: قطره اما دریا 28 کیلو بایت SWF 670
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 722
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 28 کیلو بایت SWF 1,516
راکتانس خازنی 29 کیلو بایت SWF 8,583
مجموع زوایای خارجی چند ضلعی 29 کیلو بایت SWF 959
شناخت اعداد لاتین و فارسی (3) 29 کیلو بایت SWF 745
درس دوم (question 5) 29 کیلو بایت SWF 520

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد