انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
هوش و سرگرمی 25 کیلو بایت SWF 1,530
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (8) 25 کیلو بایت SWF 1,197
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره طاها، آیه 12 25 کیلو بایت SWF 929
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قصص، آیه 36 25 کیلو بایت SWF 968
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 911
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 5,137
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 5,763
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,853
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,829
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 3,372
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,847
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,563
جمع اعداد (83) 26 کیلو بایت SWF 1,048
درس سوم (question 1) 26 کیلو بایت SWF 882
درس هشتم (question 6) 26 کیلو بایت SWF 1,077
درس سوم (question 7) 26 کیلو بایت SWF 917
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 1,085
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 973
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,953
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 4,497

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد