انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
هوش و سرگرمی 25 کیلو بایت SWF 1,380
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (8) 25 کیلو بایت SWF 1,057
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره طاها، آیه 12 25 کیلو بایت SWF 790
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قصص، آیه 36 25 کیلو بایت SWF 787
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 763
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 4,891
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 5,501
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,630
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,587
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 3,181
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,624
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,267
جمع اعداد (83) 26 کیلو بایت SWF 919
درس سوم (question 1) 26 کیلو بایت SWF 720
درس هشتم (question 6) 26 کیلو بایت SWF 932
درس سوم (question 7) 26 کیلو بایت SWF 780
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 902
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 801
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,740
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 4,326

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد