انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
هوش و سرگرمی 25 کیلو بایت SWF 1,146
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (8) 25 کیلو بایت SWF 739
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره طاها، آیه 12 25 کیلو بایت SWF 572
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قصص، آیه 36 25 کیلو بایت SWF 528
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 525
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 4,533
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 4,794
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,081
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,195
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 2,875
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,237
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 6,894
جمع اعداد (83) 26 کیلو بایت SWF 689
درس سوم (question 1) 26 کیلو بایت SWF 536
درس هشتم (question 6) 26 کیلو بایت SWF 609
درس سوم (question 7) 26 کیلو بایت SWF 520
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 583
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 564
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,337
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 3,952

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد