انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
هوش و سرگرمی 25 کیلو بایت SWF 1,430
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (8) 25 کیلو بایت SWF 1,101
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره طاها، آیه 12 25 کیلو بایت SWF 836
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قصص، آیه 36 25 کیلو بایت SWF 844
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 806
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 4,983
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 5,624
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,734
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,697
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 3,257
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,696
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,361
جمع اعداد (83) 26 کیلو بایت SWF 962
درس سوم (question 1) 26 کیلو بایت SWF 784
درس هشتم (question 6) 26 کیلو بایت SWF 987
درس سوم (question 7) 26 کیلو بایت SWF 828
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 954
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 850
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,809
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 4,373

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد