انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,191
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 2,940
الگویابی (2) 22 کیلو بایت SWF 798
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6) 22 کیلو بایت SWF 691
درس چهارم (question 6) 22 کیلو بایت SWF 545
درس ششم (question 1) 22 کیلو بایت SWF 821
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 22 کیلو بایت SWF 545
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قیامه، آیه 36 22 کیلو بایت SWF 535
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125 22 کیلو بایت SWF 552
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 555
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 22 کیلو بایت SWF 639
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 650
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,258
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,818
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 5,644
شمارش سه‌تایی 23 کیلو بایت SWF 792
درس سوم (question 6) 23 کیلو بایت SWF 558
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 508
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 23 کیلو بایت SWF 537
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره محمد، آیه 17 23 کیلو بایت SWF 529

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد