انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,786
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 3,233
الگویابی (2) 22 کیلو بایت SWF 1,094
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6) 22 کیلو بایت SWF 878
درس چهارم (question 6) 22 کیلو بایت SWF 794
درس ششم (question 1) 22 کیلو بایت SWF 1,038
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 22 کیلو بایت SWF 737
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قیامه، آیه 36 22 کیلو بایت SWF 734
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125 22 کیلو بایت SWF 901
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 794
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 22 کیلو بایت SWF 915
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 912
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,799
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,156
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 6,074
شمارش سه‌تایی 23 کیلو بایت SWF 1,001
درس سوم (question 6) 23 کیلو بایت SWF 799
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 734
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 23 کیلو بایت SWF 791
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره محمد، آیه 17 23 کیلو بایت SWF 729

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد