انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جدول ارزش مکانی (3) 19 کیلو بایت SWF 1,041
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,108
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 1,093
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 642
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 698
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,499
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 5,528
شناخت اعداد لاتین و دیجیتال 20 کیلو بایت SWF 905
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 1 20 کیلو بایت SWF 555
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 20 کیلو بایت SWF 571
درس سوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 112 20 کیلو بایت SWF 575
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 723
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 802
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 994
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 550
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 714
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 671
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 697
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 21 کیلو بایت SWF 1,866
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,057

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد