انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جدول ارزش مکانی (3) 19 کیلو بایت SWF 1,208
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,310
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 1,417
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,099
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 915
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,745
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 5,978
شناخت اعداد لاتین و دیجیتال 20 کیلو بایت SWF 1,206
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 1 20 کیلو بایت SWF 833
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 20 کیلو بایت SWF 844
درس سوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 112 20 کیلو بایت SWF 736
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 920
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 1,043
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 1,204
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 739
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 930
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 902
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 909
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 21 کیلو بایت SWF 2,328
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,365

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد