انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جدول ارزش مکانی (3) 19 کیلو بایت SWF 990
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,061
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 1,023
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 574
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 618
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,421
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 5,427
شناخت اعداد لاتین و دیجیتال 20 کیلو بایت SWF 852
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 1 20 کیلو بایت SWF 495
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 20 کیلو بایت SWF 525
درس سوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 112 20 کیلو بایت SWF 530
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 663
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 762
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 920
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 507
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 628
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 598
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 629
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 21 کیلو بایت SWF 1,717
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 6,987

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد