انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جدول ارزش مکانی (3) 19 کیلو بایت SWF 1,276
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,385
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 1,541
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,203
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,031
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,901
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 6,128
شناخت اعداد لاتین و دیجیتال 20 کیلو بایت SWF 1,286
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 1 20 کیلو بایت SWF 903
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 20 کیلو بایت SWF 911
درس سوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 112 20 کیلو بایت SWF 837
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 1,023
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 1,113
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 1,297
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 808
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 1,029
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 1,023
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 1,004
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 21 کیلو بایت SWF 2,492
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,478

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد