انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جمع اعداد (87) 17 کیلو بایت SWF 1,007
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10) 17 کیلو بایت SWF 1,207
شناخت اعداد فارسی و دیجیتال 17 کیلو بایت SWF 1,174
جدول ارزش مکانی (6) 17 کیلو بایت SWF 1,412
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 675
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 673
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 756
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 773
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 690
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 829
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 906
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 10,947
معادله درجه دوم 18 کیلو بایت SWF 1,167
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (7) 18 کیلو بایت SWF 1,209
حل مساله (1) 18 کیلو بایت SWF 1,124
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 700
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 780
جمع و تفریق اعداد (23) 19 کیلو بایت SWF 1,042
جمع و تفریق اعداد (24) 19 کیلو بایت SWF 1,002
شمارش هشت‌تایی 19 کیلو بایت SWF 1,123

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد