انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جمع اعداد (87) 17 کیلو بایت SWF 658
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10) 17 کیلو بایت SWF 850
شناخت اعداد فارسی و دیجیتال 17 کیلو بایت SWF 856
جدول ارزش مکانی (6) 17 کیلو بایت SWF 994
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 391
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 399
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 429
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 459
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 412
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 490
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 537
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 10,454
معادله درجه دوم 18 کیلو بایت SWF 796
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (7) 18 کیلو بایت SWF 731
حل مساله (1) 18 کیلو بایت SWF 753
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 392
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 476
جمع و تفریق اعداد (23) 19 کیلو بایت SWF 652
جمع و تفریق اعداد (24) 19 کیلو بایت SWF 665
شمارش هشت‌تایی 19 کیلو بایت SWF 710

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد