انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جمع اعداد (87) 17 کیلو بایت SWF 935
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10) 17 کیلو بایت SWF 1,154
شناخت اعداد فارسی و دیجیتال 17 کیلو بایت SWF 1,129
جدول ارزش مکانی (6) 17 کیلو بایت SWF 1,362
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 629
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 629
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 711
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 727
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 643
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 786
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 849
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 10,840
معادله درجه دوم 18 کیلو بایت SWF 1,104
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (7) 18 کیلو بایت SWF 1,128
حل مساله (1) 18 کیلو بایت SWF 1,057
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 661
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 739
جمع و تفریق اعداد (23) 19 کیلو بایت SWF 979
جمع و تفریق اعداد (24) 19 کیلو بایت SWF 936
شمارش هشت‌تایی 19 کیلو بایت SWF 1,022

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد