انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جمع اعداد (87) 17 کیلو بایت SWF 1,060
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10) 17 کیلو بایت SWF 1,255
شناخت اعداد فارسی و دیجیتال 17 کیلو بایت SWF 1,212
جدول ارزش مکانی (6) 17 کیلو بایت SWF 1,478
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 724
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 714
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 794
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 812
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 725
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 872
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 946
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 11,016
معادله درجه دوم 18 کیلو بایت SWF 1,239
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (7) 18 کیلو بایت SWF 1,253
حل مساله (1) 18 کیلو بایت SWF 1,172
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 752
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 816
جمع و تفریق اعداد (23) 19 کیلو بایت SWF 1,090
جمع و تفریق اعداد (24) 19 کیلو بایت SWF 1,064
شمارش هشت‌تایی 19 کیلو بایت SWF 1,160

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد