انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جمع اعداد (87) 17 کیلو بایت SWF 785
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10) 17 کیلو بایت SWF 970
شناخت اعداد فارسی و دیجیتال 17 کیلو بایت SWF 963
جدول ارزش مکانی (6) 17 کیلو بایت SWF 1,164
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 468
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 488
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 530
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 538
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 491
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 597
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 639
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 10,588
معادله درجه دوم 18 کیلو بایت SWF 881
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (7) 18 کیلو بایت SWF 822
حل مساله (1) 18 کیلو بایت SWF 837
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 480
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 567
جمع و تفریق اعداد (23) 19 کیلو بایت SWF 735
جمع و تفریق اعداد (24) 19 کیلو بایت SWF 768
شمارش هشت‌تایی 19 کیلو بایت SWF 797

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد