انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیات 1و2 44 کیلو بایت SWF 888
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره یوسف، آیه 53 44 کیلو بایت SWF 878
درس هشتم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 263 44 کیلو بایت SWF 893
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 12,176
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 8,031
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 45 کیلو بایت SWF 1,197
جمع و تفریق 45 کیلو بایت SWF 2,271
ساعت (3) 45 کیلو بایت SWF 1,169
سؤالات درس اتفاق ساده (5) 45 کیلو بایت SWF 918
سؤالات درس شیر و موش (3) 45 کیلو بایت SWF 1,044
درس دوم (question 4) 45 کیلو بایت SWF 768
سؤالات درس راه خوشبختی (1) 45 کیلو بایت SWF 860
درس یازدهم، قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 1,138
درس یازدهم: قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 1,870
جمع و تفریق اعداد به کمک محور 46 کیلو بایت SWF 1,427
نمادهای ده‌دهی 46 کیلو بایت SWF 980
سؤالات درس مهمان شهر ما (2) 46 کیلو بایت SWF 878
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) 46 کیلو بایت SWF 1,689
درس پنجم (question 1) 46 کیلو بایت SWF 727
درس ششم (question 9) 46 کیلو بایت SWF 827

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد