انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس پنجم (question 2) 29 کیلو بایت SWF 497
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 658
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 578
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 561
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 12,952
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 3,814
آشنایی با اعداد دو رقمی (2) 30 کیلو بایت SWF 732
درس سوم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 527
درس چهارم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 502
درس چهارم (question 6) 30 کیلو بایت SWF 573
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 2 30 کیلو بایت SWF 546
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,757
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,188
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 10,521
درس هفتم (question 5) 31 کیلو بایت SWF 529
درس ششم (question 8) 31 کیلو بایت SWF 556
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 31 کیلو بایت SWF 577
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 10 31 کیلو بایت SWF 578
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار 32 کیلو بایت SWF 3,815
خواص مغناطیسی اجسام 32 کیلو بایت SWF 3,462

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد