انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 917
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 976
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 737
عدسی مقعر 8 کیلو بایت SWF 1,324
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,613
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,751
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 4,044
الگویابی (1) 11 کیلو بایت SWF 1,153
جمع اعداد (88) 11 کیلو بایت SWF 1,067
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 1,274
جمع اعداد (81) 12 کیلو بایت SWF 966
جمع و تفریق اعداد (22) 12 کیلو بایت SWF 1,188
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,846
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,749
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 1,011
الگویابی (5) 13 کیلو بایت SWF 1,057
شناخت اعداد لاتین و فارسی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,077
جدول ارزش مکانی (1) 13 کیلو بایت SWF 1,507
جدول ارزش مکانی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,487
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 1,051

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد