انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 1,058
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 1,091
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 837
عدسی مقعر 8 کیلو بایت SWF 1,477
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,748
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,938
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 4,172
الگویابی (1) 11 کیلو بایت SWF 1,285
جمع اعداد (88) 11 کیلو بایت SWF 1,172
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 1,378
جمع اعداد (81) 12 کیلو بایت SWF 1,064
جمع و تفریق اعداد (22) 12 کیلو بایت SWF 1,290
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 5,009
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,874
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 1,131
الگویابی (5) 13 کیلو بایت SWF 1,184
شناخت اعداد لاتین و فارسی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,176
جدول ارزش مکانی (1) 13 کیلو بایت SWF 1,646
جدول ارزش مکانی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,587
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 1,164

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد