انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 452
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 529
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 393
عدسی مقعر 8 کیلو بایت SWF 861
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,008
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,092
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 3,529
الگویابی (1) 11 کیلو بایت SWF 673
جمع اعداد (88) 11 کیلو بایت SWF 671
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 840
جمع اعداد (81) 12 کیلو بایت SWF 595
جمع و تفریق اعداد (22) 12 کیلو بایت SWF 645
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,243
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,017
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 651
الگویابی (5) 13 کیلو بایت SWF 706
شناخت اعداد لاتین و فارسی (2) 13 کیلو بایت SWF 689
جدول ارزش مکانی (1) 13 کیلو بایت SWF 949
جدول ارزش مکانی (2) 13 کیلو بایت SWF 899
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 563

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد