انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 517
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 615
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 446
عدسی مقعر 8 کیلو بایت SWF 929
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,114
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,193
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 3,610
الگویابی (1) 11 کیلو بایت SWF 725
جمع اعداد (88) 11 کیلو بایت SWF 720
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 917
جمع اعداد (81) 12 کیلو بایت SWF 650
جمع و تفریق اعداد (22) 12 کیلو بایت SWF 702
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,358
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,116
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 711
الگویابی (5) 13 کیلو بایت SWF 766
شناخت اعداد لاتین و فارسی (2) 13 کیلو بایت SWF 764
جدول ارزش مکانی (1) 13 کیلو بایت SWF 1,037
جدول ارزش مکانی (2) 13 کیلو بایت SWF 977
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 645

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد