انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 876
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 927
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 703
عدسی مقعر 8 کیلو بایت SWF 1,234
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,536
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,677
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 3,980
الگویابی (1) 11 کیلو بایت SWF 1,100
جمع اعداد (88) 11 کیلو بایت SWF 1,023
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 1,222
جمع اعداد (81) 12 کیلو بایت SWF 916
جمع و تفریق اعداد (22) 12 کیلو بایت SWF 1,125
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,770
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,656
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 964
الگویابی (5) 13 کیلو بایت SWF 1,007
شناخت اعداد لاتین و فارسی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,036
جدول ارزش مکانی (1) 13 کیلو بایت SWF 1,464
جدول ارزش مکانی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,440
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 998

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد