انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 986
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 984
درس ششم، جلسه چهارم، سوره طه، آیات 1و2 38 کیلو بایت SWF 1,013
درس ششم، جلسه چهارم، سوره مریم، آیات 1و2 62 کیلو بایت SWF 910
درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2 72 کیلو بایت SWF 875
درس ششم: تلاوت آیات 3 تا 5 سوره مائده 389 کیلو بایت SWF 1,530
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 1,031
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 1,087
درس هفتم: تلاوت آیات 257 تا 259 سوره بقره 387 کیلو بایت SWF 1,991
درس هفتم، جلسه دوم، سوره مائده، آیه 114 36 کیلو بایت SWF 1,025
درس هفتم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 44 51 کیلو بایت SWF 1,032
درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74 42 کیلو بایت SWF 910
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 963
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 935
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره یوسف، آیه 53 44 کیلو بایت SWF 980
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره آل عمران، آیه 16 27 کیلو بایت SWF 910
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 20 49 کیلو بایت SWF 998
درس هفتم: تلاوت آیات 260 تا 264 سوره بقره 414 کیلو بایت SWF 1,483
درس هفتم، قطره اما دریا 39 کیلو بایت SWF 1,068
درس هفتم: عزیر زنده می‌شود 5,195 کیلو بایت SWF 1,279

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد