انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
عوامل موثر بر ظرفیت خازن 51 کیلو بایت SWF 6,627
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 6,909
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 10,588
جریان متناوب و مقاومت خازن القاگر 161 کیلو بایت SWF 6,635
راکتانس خازنی 29 کیلو بایت SWF 8,583
انتقال داده‌ها 254 کیلو بایت SWF 4,902
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,690
دسته بندی داده ها 151 کیلو بایت SWF 5,661
جابجایی اشیا 159 کیلو بایت SWF 5,711
جهت‌یابی 341 کیلو بایت SWF 5,028
مرتب سازی داده‌ها 341 کیلو بایت SWF 3,729
جهت‌یابی 153 کیلو بایت SWF 5,494
سرعت عمل 562 کیلو بایت SWF 5,808
جهت‌یابی 210 کیلو بایت SWF 3,719
جهت‌یابی 666 کیلو بایت SWF 4,015
جهت‌یابی 270 کیلو بایت SWF 3,587
جهت‌یابی 184 کیلو بایت SWF 4,243
شمارش داده ها 123 کیلو بایت SWF 5,450
جهت‌یابی 158 کیلو بایت SWF 3,584
جهت‌یابی 78 کیلو بایت SWF 5,047

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد