انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,156
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 2,847
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 2,887
مقسم جریان 66 کیلو بایت SWF 3,650
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,453
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,268
تحلیل یک مدار ترکیبی 42 کیلو بایت SWF 4,098
تحلیل مدار ترکیبی 83 کیلو بایت SWF 5,567
اصول عملکرد باطری 44 کیلو بایت SWF 4,829
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,424
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,254
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 5,648
مشخصات امواج متناوب 44 کیلو بایت SWF 3,846
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,098
مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید 37 کیلو بایت SWF 4,263
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 6,453
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,240
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,181
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 5,431
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 5,875

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد