انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,654
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 3,376
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 3,430
مقسم جریان 66 کیلو بایت SWF 4,175
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,982
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,723
تحلیل یک مدار ترکیبی 42 کیلو بایت SWF 4,544
تحلیل مدار ترکیبی 83 کیلو بایت SWF 6,184
اصول عملکرد باطری 44 کیلو بایت SWF 5,443
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,941
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,845
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 6,249
مشخصات امواج متناوب 44 کیلو بایت SWF 4,325
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,638
مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید 37 کیلو بایت SWF 4,794
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 7,108
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,924
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,746
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 6,163
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 6,563

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد