انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,542
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 3,250
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 3,268
مقسم جریان 66 کیلو بایت SWF 4,055
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,834
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,605
تحلیل یک مدار ترکیبی 42 کیلو بایت SWF 4,424
تحلیل مدار ترکیبی 83 کیلو بایت SWF 6,063
اصول عملکرد باطری 44 کیلو بایت SWF 5,309
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,806
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,700
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 6,129
مشخصات امواج متناوب 44 کیلو بایت SWF 4,196
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,472
مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید 37 کیلو بایت SWF 4,674
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 6,981
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,776
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,622
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 6,038
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 6,445

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد