انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,136
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 2,817
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 2,864
مقسم جریان 66 کیلو بایت SWF 3,625
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,428
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,248
تحلیل یک مدار ترکیبی 42 کیلو بایت SWF 4,076
تحلیل مدار ترکیبی 83 کیلو بایت SWF 5,537
اصول عملکرد باطری 44 کیلو بایت SWF 4,796
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,392
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,223
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 5,604
مشخصات امواج متناوب 44 کیلو بایت SWF 3,824
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,075
مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید 37 کیلو بایت SWF 4,233
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 6,422
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,207
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,146
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 5,397
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 5,848

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد