انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی 35 کیلو بایت SWF 3,775
انرژی آبی 273 کیلو بایت SWF 5,815
انرژی بادی 57 کیلو بایت SWF 4,855
انرژی خورشیدی 83 کیلو بایت SWF 5,244
مقایسه جریان مستقیم و متناوب 57 کیلو بایت SWF 4,125
ساختار جریان الکتریکی DC 33 کیلو بایت SWF 3,320
مقایسه جریان الکتریکی با جریان آب 33 کیلو بایت SWF 3,514
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,062
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,515
خواص مغناطیسی اجسام 32 کیلو بایت SWF 3,462
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 3,761
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,391
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 6,480
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 3,959
اساس کار یک موتور ساده 52 کیلو بایت SWF 4,327
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,089
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,436
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 3,900
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 4,933
تکمیل چرخه مداری 150 کیلو بایت SWF 3,066

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد