انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی 35 کیلو بایت SWF 4,278
انرژی آبی 273 کیلو بایت SWF 6,284
انرژی بادی 57 کیلو بایت SWF 5,289
انرژی خورشیدی 83 کیلو بایت SWF 5,665
مقایسه جریان مستقیم و متناوب 57 کیلو بایت SWF 4,585
ساختار جریان الکتریکی DC 33 کیلو بایت SWF 3,685
مقایسه جریان الکتریکی با جریان آب 33 کیلو بایت SWF 3,908
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,584
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,844
خواص مغناطیسی اجسام 32 کیلو بایت SWF 3,906
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 4,089
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,791
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 6,859
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 4,376
اساس کار یک موتور ساده 52 کیلو بایت SWF 4,649
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,635
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,845
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 4,445
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 5,398
تکمیل چرخه مداری 150 کیلو بایت SWF 3,396

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد