انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
طول موج 60 کیلو بایت SWF 12,726
امواج صوتی 65 کیلو بایت SWF 14,914
کاربرد عدسی 272 کیلو بایت SWF 31,033
آینه ها 66 کیلو بایت SWF 32,327
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,576
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 5,171
اثر تغییر غلظت بر تعادل 81 کیلو بایت SWF 4,259
اثر تغییر فشار بر تعادل 89 کیلو بایت SWF 4,817
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 6,728
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,313
بازتاب در آینه تخت 70 کیلو بایت SWF 7,855
شکست نور 1 62 کیلو بایت SWF 5,191
شکست نور2 62 کیلو بایت SWF 4,809
قانون اهم 135 کیلو بایت SWF 6,116
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,539
ماشین آتوود 128 کیلو بایت SWF 6,002
سطح شیبدار 119 کیلو بایت SWF 7,926
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,363
بردار 106 کیلو بایت SWF 6,057
نمودارهای حرکتی 67 کیلو بایت SWF 4,545

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد