انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
طول موج 60 کیلو بایت SWF 13,008
امواج صوتی 65 کیلو بایت SWF 15,173
کاربرد عدسی 272 کیلو بایت SWF 31,232
آینه ها 66 کیلو بایت SWF 33,017
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,649
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 5,306
اثر تغییر غلظت بر تعادل 81 کیلو بایت SWF 4,367
اثر تغییر فشار بر تعادل 89 کیلو بایت SWF 4,892
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 6,800
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,379
بازتاب در آینه تخت 70 کیلو بایت SWF 7,979
شکست نور 1 62 کیلو بایت SWF 5,295
شکست نور2 62 کیلو بایت SWF 4,996
قانون اهم 135 کیلو بایت SWF 6,194
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,622
ماشین آتوود 128 کیلو بایت SWF 6,082
سطح شیبدار 119 کیلو بایت SWF 8,012
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,426
بردار 106 کیلو بایت SWF 6,225
نمودارهای حرکتی 67 کیلو بایت SWF 4,627

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد