انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
طول موج 60 کیلو بایت SWF 12,356
امواج صوتی 65 کیلو بایت SWF 14,601
کاربرد عدسی 272 کیلو بایت SWF 30,637
آینه ها 66 کیلو بایت SWF 31,469
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,328
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 4,872
اثر تغییر غلظت بر تعادل 81 کیلو بایت SWF 4,057
اثر تغییر فشار بر تعادل 89 کیلو بایت SWF 4,558
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 6,459
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,016
بازتاب در آینه تخت 70 کیلو بایت SWF 7,604
شکست نور 1 62 کیلو بایت SWF 4,969
شکست نور2 62 کیلو بایت SWF 4,516
قانون اهم 135 کیلو بایت SWF 5,860
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,211
ماشین آتوود 128 کیلو بایت SWF 5,755
سطح شیبدار 119 کیلو بایت SWF 7,693
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,091
بردار 106 کیلو بایت SWF 5,737
نمودارهای حرکتی 67 کیلو بایت SWF 4,323

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد