انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
طول موج 60 کیلو بایت SWF 13,277
امواج صوتی 65 کیلو بایت SWF 15,473
کاربرد عدسی 272 کیلو بایت SWF 31,479
آینه ها 66 کیلو بایت SWF 33,349
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,886
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 5,542
اثر تغییر غلظت بر تعادل 81 کیلو بایت SWF 4,580
اثر تغییر فشار بر تعادل 89 کیلو بایت SWF 5,226
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 7,096
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,633
بازتاب در آینه تخت 70 کیلو بایت SWF 8,167
شکست نور 1 62 کیلو بایت SWF 5,523
شکست نور2 62 کیلو بایت SWF 5,236
قانون اهم 135 کیلو بایت SWF 6,382
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,854
ماشین آتوود 128 کیلو بایت SWF 6,347
سطح شیبدار 119 کیلو بایت SWF 8,280
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,603
بردار 106 کیلو بایت SWF 6,445
نمودارهای حرکتی 67 کیلو بایت SWF 4,870

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد