انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با خوراک حیوانات 2 184 کیلو بایت SWF 1,952
آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید 143 کیلو بایت SWF 9,888
آشنایی با محل زندگی حیوانات 369 کیلو بایت SWF 2,255
مفهوم کوچک‌تر و بزرگ‌تر 219 کیلو بایت SWF 1,757
آلودگی 244 کیلو بایت SWF 1,844
آموزش عبور از خیابان 276 کیلو بایت SWF 2,079
وسایل شخصی 233 کیلو بایت SWF 1,868
بازیافت 296 کیلو بایت SWF 1,883
به‌موقع خوابیدن 303 کیلو بایت SWF 1,754
تشخیص کارهای درست از نادرست 1 325 کیلو بایت SWF 2,005
تشخیص کارهای درست از نادرست 2 260 کیلو بایت SWF 1,773
جمع و تفریق بردارها 93 کیلو بایت SWF 1,425
خاصیت شرکت‌پذیری در جمع بردارها 64 کیلو بایت SWF 1,322
تشخیص وسایل خطرناک و بی‌خطر 236 کیلو بایت SWF 1,807
خطای کروی در آینه‌ها 88 کیلو بایت SWF 1,395
تغذیه 293 کیلو بایت SWF 1,808
ذره‌بین 73 کیلو بایت SWF 1,463
زاویه تابش خورشید 391 کیلو بایت SWF 1,454
سیستم دکارتی بردارها 64 کیلو بایت SWF 1,229
شکست نور در سطح تخت 90 کیلو بایت SWF 1,259

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد