انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
داستان امام حسین(ع) 2,189 کیلو بایت SWF 1,977
قرینه بردارها 61 کیلو بایت SWF 2,704
مجموع زوایای مثلث 108 کیلو بایت SWF 2,876
جمع بردارها به روش جابجایی 63 کیلو بایت SWF 2,377
جمع بردارها به روش انجمنی 61 کیلو بایت SWF 2,526
تفریق برداری 60 کیلو بایت SWF 4,700
نیمساز 69 کیلو بایت SWF 4,862
مونتاژ سلاح کلاشینکوف 530 کیلو بایت SWF 7,997
ایجاد تغییر شیمیایی به وسیله رنگ 91 کیلو بایت SWF 7,492
تغییر شیمیایی 54 کیلو بایت SWF 7,197
موج 89 کیلو بایت SWF 7,870
اثبات عدم خاصیت جابجایی در تفریق بردارها 63 کیلو بایت SWF 1,340
انحراف نور از سطح 70 کیلو بایت SWF 1,216
اندازه‌گیری در درجات کوچک 70 کیلو بایت SWF 1,172
انعکاس و شکست نور 100 کیلو بایت SWF 1,233
آینه محدب 71 کیلو بایت SWF 1,355
آینه محدب 58 کیلو بایت SWF 1,432
آینه مقعر 88 کیلو بایت SWF 1,301
آینه مقعر 58 کیلو بایت SWF 1,349
آینه مورب 90 کیلو بایت SWF 1,992

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد