انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم: عزیر زنده می‌شود 5,195 کیلو بایت SWF 1,136
درس هشتم: تلاوت آیات 43سوره رعد و 1تا5سوره ابراهیم 302 کیلو بایت SWF 948
درس هشتم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 60 28 کیلو بایت SWF 1,027
درس هشتم، جلسه دوم، سوره هود، آیه 3 48 کیلو بایت SWF 846
درس هشتم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 263 44 کیلو بایت SWF 893
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 860
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 919
درس هشتم: تلاوت آیات 6 تا 10 سوره ابراهیم 370 کیلو بایت SWF 1,545
درس هشتم: قطره اما دریا 41 کیلو بایت SWF 927
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 939
درس نهم: تلاوت آیات 88 تا 93 سوره نحل 375 کیلو بایت SWF 2,620
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 35 کیلو بایت SWF 867
درس نهم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 9 36 کیلو بایت SWF 878
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 885
درس نهم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 896
درس نهم، جلسه چهارم، سوره فرقان، آیه 26 27 کیلو بایت SWF 936
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 948
درس نهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 25 43 کیلو بایت SWF 959
درس نهم: تلاوت آیات 94 تا 102 سوره نحل 400 کیلو بایت SWF 4,748
درس نهم: قطره اما دریا 50 کیلو بایت SWF 931

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد