انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 44 کیلو بایت SWF 824
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 850
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 40 کیلو بایت SWF 919
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 907
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 904
درس دوازدهم، قطره اما دریا 48 کیلو بایت SWF 1,100
درس دوازدهم، حضرت زکریا و یحیی (ع) 754 کیلو بایت SWF 2,251
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 250 52 کیلو بایت SWF 857
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 8 62 کیلو بایت SWF 823
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 109 50 کیلو بایت SWF 818
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 877
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 864
درس سیزدهم، قطره اما دریا 38 کیلو بایت SWF 864
درس سیزدهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 967
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 855
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 31 کیلو بایت SWF 899
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 36 کیلو بایت SWF 879
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 849
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 59 کیلو بایت SWF 817
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 901

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد