انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ابزار جمع 205 کیلو بایت SWF 5,230
مفهوم ده تایی 127 کیلو بایت SWF 4,460
شناسایی اعداد 114 کیلو بایت SWF 4,249
محور اعداد 108 کیلو بایت SWF 4,321
محور اعداد 108 کیلو بایت SWF 4,653
نمادهای ریاضی 299 کیلو بایت SWF 8,084
آموزش اعداد 154 کیلو بایت SWF 7,022
جمع دو رقمی 161 کیلو بایت SWF 8,295
جدول یکی و ده تایی 158 کیلو بایت SWF 15,827
اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 10,574
شناسایی اعداد 114 کیلو بایت SWF 8,313
شمارش شش‌تایی 160 کیلو بایت SWF 6,422
محور اعداد 106 کیلو بایت SWF 6,884
نمادهای ده‌دهی 106 کیلو بایت SWF 6,628
شمارش داده ها وحل مساله 123 کیلو بایت SWF 6,949
جداول ریاضی 140 کیلو بایت SWF 8,507
شمارش داده‌ها 117 کیلو بایت SWF 5,944
آموزش اعداد 189 کیلو بایت SWF 8,583
اشنایی با جداول 327 کیلو بایت SWF 7,773
مرتب کردن داده‌ها 239 کیلو بایت SWF 18,135

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد