انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ابزار جمع 205 کیلو بایت SWF 5,015
مفهوم ده تایی 127 کیلو بایت SWF 4,315
شناسایی اعداد 114 کیلو بایت SWF 4,133
محور اعداد 108 کیلو بایت SWF 4,192
محور اعداد 108 کیلو بایت SWF 4,528
نمادهای ریاضی 299 کیلو بایت SWF 7,925
آموزش اعداد 154 کیلو بایت SWF 6,847
جمع دو رقمی 161 کیلو بایت SWF 8,135
جدول یکی و ده تایی 158 کیلو بایت SWF 15,593
اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 10,420
شناسایی اعداد 114 کیلو بایت SWF 8,099
شمارش شش‌تایی 160 کیلو بایت SWF 6,278
محور اعداد 106 کیلو بایت SWF 6,732
نمادهای ده‌دهی 106 کیلو بایت SWF 6,468
شمارش داده ها وحل مساله 123 کیلو بایت SWF 6,823
جداول ریاضی 140 کیلو بایت SWF 8,309
شمارش داده‌ها 117 کیلو بایت SWF 5,815
آموزش اعداد 189 کیلو بایت SWF 8,431
اشنایی با جداول 327 کیلو بایت SWF 7,623
مرتب کردن داده‌ها 239 کیلو بایت SWF 17,960

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد