انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ابزار جمع 205 کیلو بایت SWF 4,476
مفهوم ده تایی 127 کیلو بایت SWF 3,940
شناسایی اعداد 114 کیلو بایت SWF 3,749
محور اعداد 108 کیلو بایت SWF 3,818
محور اعداد 108 کیلو بایت SWF 4,003
نمادهای ریاضی 299 کیلو بایت SWF 7,349
آموزش اعداد 154 کیلو بایت SWF 6,418
جمع دو رقمی 161 کیلو بایت SWF 7,563
جدول یکی و ده تایی 158 کیلو بایت SWF 14,820
اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 9,930
شناسایی اعداد 114 کیلو بایت SWF 7,495
شمارش شش‌تایی 160 کیلو بایت SWF 5,782
محور اعداد 106 کیلو بایت SWF 6,160
نمادهای ده‌دهی 106 کیلو بایت SWF 6,009
شمارش داده ها وحل مساله 123 کیلو بایت SWF 6,426
جداول ریاضی 140 کیلو بایت SWF 7,594
شمارش داده‌ها 117 کیلو بایت SWF 5,422
آموزش اعداد 189 کیلو بایت SWF 8,036
اشنایی با جداول 327 کیلو بایت SWF 7,145
مرتب کردن داده‌ها 239 کیلو بایت SWF 17,454

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد