انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شمارش 385 کیلو بایت SWF 5,348
شمارش 90 کیلو بایت SWF 7,386
شمارش 190 کیلو بایت SWF 6,531
شمارش 189 کیلو بایت SWF 3,341
شمارش 259 کیلو بایت SWF 4,433
اندازه‌گیری 510 کیلو بایت SWF 10,520
معرفی اعداد 198 کیلو بایت SWF 3,164
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی 332 کیلو بایت SWF 12,258
دسته‌بندی و شمارش اعداد 711 کیلو بایت SWF 3,259
دسته‌بندی و شمارش اعداد 304 کیلو بایت SWF 2,979
دسته‌بندی و ارزش مکانی 217 کیلو بایت SWF 3,187
دسته‌بندی و شمارش اعداد 506 کیلو بایت SWF 3,046
شمارش و یادگیری اعداد 230 کیلو بایت SWF 4,859
آموزش ترتیب اعداد 275 کیلو بایت SWF 4,208
مرتب کردن داده‌ها 501 کیلو بایت SWF 4,206
معرفی نمادهای ده‌دهی زیر صد 153 کیلو بایت SWF 3,554
شمارش و تناظر یک به یک 168 کیلو بایت SWF 4,956
آشنایی با دسته‌های ده‌تایی 158 کیلو بایت SWF 5,122
دسته‌های ده‌تایی و دسته‌بندی 289 کیلو بایت SWF 4,483
دسته‌بندی داده‌ها 136 کیلو بایت SWF 3,512

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد