انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اثر متقابل نیرو 129 کیلو بایت SWF 7,797
نیروی تکیه گاه 110 کیلو بایت SWF 8,487
مسافت و جا به جایی 71 کیلو بایت SWF 5,784
چرخه آب 106 کیلو بایت SWF 19,549
نیروی الکتریکی 105 کیلو بایت SWF 7,754
چگالی 78 کیلو بایت SWF 9,719
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 11,311
تغییر شیمیایی 93 کیلو بایت SWF 8,403
تغییر شیمیایی و گرما 160 کیلو بایت SWF 7,015
تغییر شیمیایی و توسط گاز 158 کیلو بایت SWF 6,905
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 7,794
فشار مایعات 710 کیلو بایت SWF 9,582
نیروی گرانش 126 کیلو بایت SWF 9,543
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,701
فشار مایعات 69 کیلو بایت SWF 9,684
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 13,244
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 11,162
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 10,393
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 13,328
تشخیص رنگ 96 کیلو بایت SWF 9,580

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد