انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 11,926
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 11,178
اثر متقابل نیرو 129 کیلو بایت SWF 7,271
نیروی تکیه گاه 110 کیلو بایت SWF 7,908
مسافت و جا به جایی 71 کیلو بایت SWF 5,351
چرخه آب 106 کیلو بایت SWF 18,757
نیروی الکتریکی 105 کیلو بایت SWF 7,265
چگالی 78 کیلو بایت SWF 8,990
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 10,609
تغییر شیمیایی 93 کیلو بایت SWF 7,928
تغییر شیمیایی و گرما 160 کیلو بایت SWF 6,534
تغییر شیمیایی و توسط گاز 158 کیلو بایت SWF 6,451
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 7,337
فشار مایعات 710 کیلو بایت SWF 9,073
نیروی گرانش 126 کیلو بایت SWF 8,925
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,150
فشار مایعات 69 کیلو بایت SWF 9,118
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 12,699
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 10,678
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 9,891

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد