انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اثر متقابل نیرو 129 کیلو بایت SWF 7,941
نیروی تکیه گاه 110 کیلو بایت SWF 8,642
مسافت و جا به جایی 71 کیلو بایت SWF 5,900
چرخه آب 106 کیلو بایت SWF 19,764
نیروی الکتریکی 105 کیلو بایت SWF 7,913
چگالی 78 کیلو بایت SWF 9,945
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 11,426
تغییر شیمیایی 93 کیلو بایت SWF 8,521
تغییر شیمیایی و گرما 160 کیلو بایت SWF 7,146
تغییر شیمیایی و توسط گاز 158 کیلو بایت SWF 7,071
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 7,953
فشار مایعات 710 کیلو بایت SWF 9,761
نیروی گرانش 126 کیلو بایت SWF 9,669
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,869
فشار مایعات 69 کیلو بایت SWF 9,866
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 13,422
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 11,353
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 10,547
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 13,495
تشخیص رنگ 96 کیلو بایت SWF 9,709

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد