رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختمان مواد فیلم 3,064
آیا مولکول‌ها حرکت می‌کنند؟ فیلم 2,722
وضع مولکول‌ها در موّاد جامد، مایع و گاز چگونه است؟ فیلم 3,756
مولکول‌ها از چه چیزی ساخته شده‌اند؟ فیلم 2,860
تغییرات مواد (1) فیلم 9,992
تغییرات مواد (2) فیلم 4,184
ماشین‌ها (حرکت و نیرو) فیلم 3,794
اهرم چیست؟ فیلم 6,784
سطح شیب‌دار فیلم 4,236
ماشین چیست؟ فیلم 3,825
ماشین‌ها نیروى خود را از کجا مى‌آورند؟ فیلم 3,093
چشمه‌های نور فیلم 3,884
رنگ‌های نور فیلم 4,117
ذرّه‌بین چیست؟ فیلم 4,099
کاربرد عدسی‌ها فیلم 4,144
سنگ‌های رسوبی‌، کتاب تاریخ زمین فیلم 4,476
فسیل فیلم 4,409
استفاده از فسیل فیلم 4,779
تاریخچه‌ی جان‌داران فیلم 3,781
تغییر خشکی‌ها و دریاها فیلم 3,327

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد