رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمایش رادرفورد انیمیشن 11,654
ساختار ترکیبات آلی انیمیشن 9,061
کشش سطحی انیمیشن 8,492
شناساگر انیمیشن 5,220
واکنش فسفر سفید با اکسیژن انیمیشن 5,814
واکنش سدیم با آب انیمیشن 7,904
الکترولیت و غیر الکترولیت انیمیشن 7,565
واکنش تجزیه انیمیشن 5,709
طیف نشری خطی هیدروژن انیمیشن 12,442
انواع اوربیتال انیمیشن 8,216
جدول تناوبی انیمیشن 13,811
ساختار ترکیبات آلی انیمیشن 6,266
واکنش اسید و باز انیمیشن 8,203
شناساگر انیمیشن 6,067
واکنش منیزیم با اکسیژن انیمیشن 10,320
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص انیمیشن 5,103
عوامل موثر بر سرعت واکنش انیمیشن 6,144
غلظت انیمیشن 5,076
سلول های گالوانی zn - cu انیمیشن 5,943
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب انیمیشن 5,627

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد