صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
irregular verbs 4,352 کیلو بایت MP3 2,672
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 41,255
lesson 1-2 ، Review 1 1,206 کیلو بایت MP3 1,248
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 23,341
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 17,099
lesson 3-4 ، Review 2 1,393 کیلو بایت MP3 1,152
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 12,200
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 12,663
lesson 5-6 ، Review 3 1,253 کیلو بایت MP3 963
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 11,675
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 17,765
lesson 7-8 ، Review 4 1,870 کیلو بایت MP3 1,227
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 15,343
lessons 1-2 ، photo Dictionary 599 کیلو بایت MP3 1,571
lessons 3 ، photo Dictionary 2,209 کیلو بایت MP3 1,245
lessons 4 ، photo Dictionary 1,468 کیلو بایت MP3 1,253
lessons 5 ، photo Dictionary 1,412 کیلو بایت MP3 1,261
lessons 6 ، photo Dictionary 1,377 کیلو بایت MP3 1,208
lessons 7 ، photo Dictionary 609 کیلو بایت MP3 1,291
lessons 8 ، photo Dictionary 1,566 کیلو بایت MP3 1,807

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد