نورون

چگونگی ارتباط نورون‌ها با یکدیگر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,939 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار و کار نورون

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,015 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت عصبی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,616 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت عصبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
524 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخش‌های مختلف نورون

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
75 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد