ریاضی دوم ابتدایی

یادگیری ساعت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
283 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نوشتن ساعت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
593 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت ساعت و دقیقه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
320 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت ساعت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
251 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد ساعت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
367 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساعت (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
322 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساعت (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
451 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساعت (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
45 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساعت (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
39 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساعت (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد