انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 5,578
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,829
تبدیل حروف به عدد (2) 16 کیلو بایت SWF 1,344
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 1,190
سودوکو (3) 16 کیلو بایت SWF 1,247
جمع اعداد (82) 16 کیلو بایت SWF 1,061
شناخت حروف و عدد (1) 16 کیلو بایت SWF 1,430
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 942
اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 980
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 864
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 904
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 899
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 923
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 981
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 875
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 981
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 995
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 4,090
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 1,287
سودوکو (2) 15 کیلو بایت SWF 1,198

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد