انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1) 381 کیلو بایت SWF 1,682
آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه 404 کیلو بایت SWF 4,101
آشنایی با اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,813
آشنایی با اسیلوسکوپ 94 کیلو بایت SWF 1,154
آشنایی با ادب و رفتار با دیگران 216 کیلو بایت SWF 1,336
آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری 4,921 کیلو بایت SWF 1,870
آزمون ولتاژ تونن 118 کیلو بایت SWF 1,693
آزمون میزان هوشیاری 99 کیلو بایت SWF 1,615
آزمون معادل تونن و نورتن 80 کیلو بایت SWF 1,568
آزمون مدار RLC موازی (2) 203 کیلو بایت SWF 2,589
آزمون مدار RLC موازی (1) 185 کیلو بایت SWF 1,368
آزمون مدار RLC سری (2) 202 کیلو بایت SWF 2,754
آزمون مدار RLC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 1,343
آزمون مدار RL موازی (2) 101 کیلو بایت SWF 1,418
آزمون مدار RL موازی (1) 112 کیلو بایت SWF 1,177
آزمون مدار RL سری (2) 127 کیلو بایت SWF 1,238
آزمون مدار RL سری (1) 129 کیلو بایت SWF 1,410
آزمون مدار RC موازی (2) 161 کیلو بایت SWF 1,493
آزمون مدار RC موازی (1) 151 کیلو بایت SWF 1,309
آزمون مدار RC موازی 209 کیلو بایت SWF 2,793

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد