انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با اعداد (6) 179 کیلو بایت SWF 1,823
آشنایی با اعداد (5) 96 کیلو بایت SWF 1,515
آشنایی با اعداد (4) 75 کیلو بایت SWF 1,387
آشنایی با اعداد (3) 136 کیلو بایت SWF 1,628
آشنایی با اعداد (2) 114 کیلو بایت SWF 1,453
آشنایی با اعداد (19) 154 کیلو بایت SWF 1,445
آشنایی با اعداد (18) 189 کیلو بایت SWF 1,358
آشنایی با اعداد (17) 112 کیلو بایت SWF 1,303
آشنایی با اعداد (16) 148 کیلو بایت SWF 1,378
آشنایی با اعداد (15) 86 کیلو بایت SWF 1,417
آشنایی با اعداد (14) 305 کیلو بایت SWF 1,372
آشنایی با اعداد (13) 510 کیلو بایت SWF 1,493
آشنایی با اعداد (12) 91 کیلو بایت SWF 1,442
آشنایی با اعداد (11) 970 کیلو بایت SWF 1,488
آشنایی با اعداد (10) 855 کیلو بایت SWF 1,630
آشنایی با اعداد (1) 112 کیلو بایت SWF 1,570
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 1,165
آشنایی با اعداد 137 کیلو بایت SWF 1,638
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش 1,027 کیلو بایت SWF 1,901
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (2) 858 کیلو بایت SWF 1,653

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد