انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (3) 210 کیلو بایت SWF 1,163
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (2) 209 کیلو بایت SWF 1,373
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (1) 209 کیلو بایت SWF 1,403
آشنایی با ضرب (2) 99 کیلو بایت SWF 2,444
آشنایی با ضرب (1) 101 کیلو بایت SWF 2,453
آشنایی با ساعت دیجیتالی و عقربه‌ای 238 کیلو بایت SWF 2,116
آشنایی با ساختار لوله گوارش 529 کیلو بایت SWF 1,902
آشنایی با ساختار الکل‌ها 91 کیلو بایت SWF 2,171
آشنایی با دماسنج 97 کیلو بایت SWF 1,401
آشنایی با دستگاه تنفسی پرندگان 330 کیلو بایت SWF 4,394
آشنایی با دسته‌های ده‌تایی 158 کیلو بایت SWF 5,853
آشنایی با درصد سوختگی 98 کیلو بایت SWF 1,509
آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید 143 کیلو بایت SWF 10,045
آشنایی با خوراک حیوانات 2 184 کیلو بایت SWF 2,064
آشنایی با خوراک حیوانات 1 332 کیلو بایت SWF 1,897
آشنایی با خطوط (9) 209 کیلو بایت SWF 1,387
آشنایی با خطوط (8) 209 کیلو بایت SWF 1,275
آشنایی با خطوط (7) 209 کیلو بایت SWF 1,394
آشنایی با خطوط (6) 212 کیلو بایت SWF 1,466
آشنایی با خطوط (5) 211 کیلو بایت SWF 1,402

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد