انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آموزش خط باز و بسته 154 کیلو بایت SWF 3,854
آموزش جمع و تفریق 752 کیلو بایت SWF 1,975
آموزش جمع و تفریق 752 کیلو بایت SWF 40,021
آموزش جمع 228 کیلو بایت SWF 15,873
آموزش جمع 160 کیلو بایت SWF 24,697
آموزش ترتیب اعداد و نماد بزرگ‌تر، کوچک‌تر و مساوی 299 کیلو بایت SWF 2,876
آموزش ترتیب اعداد 275 کیلو بایت SWF 5,030
آموزش بخش‌پذیری بر 9 328 کیلو بایت SWF 1,645
آموزش بخش‌پذیری بر 6 427 کیلو بایت SWF 1,334
آموزش بخش‌پذیری بر 5 333 کیلو بایت SWF 1,426
آموزش بخش‌پذیری بر 3 423 کیلو بایت SWF 1,555
آموزش بخش‌پذیری بر 2 360 کیلو بایت SWF 1,474
آموزش بخش‌پذیری بر 15 333 کیلو بایت SWF 1,473
آموزش بخش‌پذیری بر 10 365 کیلو بایت SWF 1,312
آموزش اعداد به کمک تصویر (2) 1,111 کیلو بایت SWF 1,938
آموزش اعداد به کمک تصویر (1) 941 کیلو بایت SWF 1,682
آموزش اعداد به عدد و حروف 766 کیلو بایت SWF 1,763
آموزش اعداد با استفاده از جدول ارزش مکانی و شکل 495 کیلو بایت SWF 1,919
آموزش اعداد 321 کیلو بایت SWF 1,919
آموزش اعداد 1,185 کیلو بایت SWF 2,147

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد